Code xóa tab trong woocommerce

Đôi khi các bạn cần xóa 1 tab trong trang sản phẩm, ví dụ như tab đánh giá hay tab thuộc tính sản phẩm của woocommerce, nhưng không biết nó ở đâu. Đừng dại đột đi chọt vào code của theme gốc hoặc plugin nhé, sau này update lại mất công làm lại.

Hôm nay mình chia sẻ code giúp bạn làm việc đó. Đơn giản là copy cái đoạn này thảy vào file functions.php của theme đang dùng là được.

/**
 * Remove product data tabs
 */
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_remove_product_tabs', 98 );

function woo_remove_product_tabs( $tabs ) {

  unset( $tabs['description'] );   	// Xóa tab mô tả chi tiết
  unset( $tabs['reviews'] ); 			// Xóa tab đánh giá
  unset( $tabs['additional_information'] ); 	// Xóa tab thuộc tính sản phẩm
  return $tabs;
}

nếu bạn chừa lại tab nào thì nhớ xóa dòng đó trong đoạn code ở trên nhé.

Chúc các bạn thành công!

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *