Cách chuyển mô tả danh mục sản phẩm xuống bên dưới

Mình thấy nhiều bạn SEO danh mục sản phẩm, nhưng khi thêm vào nó lại nằm trên sả n phẩm rất bất tiện cho người dùng, và có vài bạn yêu cầu chuyển xuống phía dưới.

Việc này cũng đơn giản, nhiều bạn đã vô giao diện, đổi vị trí 2 đoạn code là xong, nhưng như vậy không tối ưu, khi plugin hay giao diện cập nhật lại không tương thích.

Hôm nay mình sẽ chia sẽ cách dùng hook chèn vào functions.php của theme đang dùng. Chỉ cần chèn có dưới đây vào là xong nhé

add_action( 'wp', 'tu_move_wc_archive_description' );
function tu_move_wc_archive_description() {
  if ( is_archive() ) {
    remove_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
    remove_action( 'woocommerce_archive_description', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );

    add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_taxonomy_archive_description', 10 );
    add_action( 'woocommerce_after_main_content', 'woocommerce_product_archive_description', 10 );
  }
}

Chúc các bạn thành công!

Recommended For You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *